Scholastic Year 2017/8

Għeżież Ġenituri,

Jekk jogħġobkom żommu din in-nota f’post prominenti biex tiftakru f’dawn id-dati. Mhix se tintbagħat karta oħra.

 

L-Erbgħa 13 ta’ Settembru

Yrs 1,2 u 3 bejn it-8:30-10:00,

Yrs 4,5 u 6 bejn 10:30-12:00

Se jitqassmu l-kotba mill-iskola.  Se jkun hemm ukoll il-kotba supplimentari li jridu jinxtraw għas-sena d-dieħla.  Din hi l-unika darba fejn se nbiegħu il-kotba supplimentari mill-iskola.  Nissuġerulkom li jekk ma tistgħux tiġu, issibu lil xi ħadd li jkun jista’ jiġboromkom.  Wara, m’hemmx garanzija li tkunu tistgħu takkwistaw dawn il-kotba mill-iskola
Il-Ġimgħa 22 ta’ Settembru

Yrs 1, 2 u 3 id-9:00-l-10:00

Yrs 4, 5 u 6 -10:30-11:30

Intom mistiedna tattendu għal laqgħa tal-bidu tas-sena fis-sala ta’ fuq tal-iskola.  Din il-laqgħa hi l-unika opportunita’ biex tiltaqgħu mal-għalliema tal-klassi qabel il-‘Parents’ Evening’.  Fis-sala hemm post biss għal ġenitur wieħed kull student.  Jekk jogħġobkom, iġġibux tfal magħkom.
Tnejn 25 ta’ Settembru It-tfal tal-Primarja jerġgħu jibdew skola.
l-Erbgħa 27 ta’ Settembru fid-9:00am Il-laqgħa tal-ġenituri tal-Kinder 1
l-Erbgħa 27 ta’ Settembru fl-10:30am Il-laqgħa tal-ġenituri Kinder 2
2 u fit-3 t’Ottubru It-tfal tal-Kinder 1 jibdew skola fit-8:30.
It-Tnejn 2 t’Ottubru It-tfal tal-Kinder 2 jibdew fit-8:30.
  • L-uniformi kompluta tinxtara mingħand il-Yorkie. It-tfal għandhom jilbsu BISS ħwejjeġ li huma parti mill-uniformi.
  • Tistgħu issibu dawn id-dati kollha fuq il-website tal-iskola (Calendar of Events).

Kinder 1 Stationery List

Kinder 2 Stationery List

Yrs 1-6 Stationery Lists

Points for 2017/2018

Dear Parents,

Please keep this note in a prominent place so that you don’t miss these important dates.  You will not be receiving any further written reminders.

 

Wednesday 13th September

Yrs 1, 2 & 3 between 8:30-10:00,

Yrs 4, 5 & 6 between 10:30-12:00 

We will be distributing text books from school  We will also be selling supplementary books needed for next year.  This will be the only occasion when you can buy such books from School.  If you cannot make it, we suggest that you arrange with someone else to pick up the books for you.  We cannot guarantee that these books will be available from School after this day.
Friday 22nd September

 Yrs 1, 2 & 3 9:00-10:00

Yrs 4, 5 & 6 10:30-11:30

The parents’ meeting will be held in the Hall upstairs.  This meeting is the only opportunity to meet the teacher before Parents Evening.  There is only place for one parent per child in the hall.  Kindly do not bring children for the meeting.
Monday 25th September Primary Children will restart School at 8:30am
Wednesday 27th September 9:00am Parents’ Meeting for children in Kinder 1
Wednesday 27th September 10:30am Parents’ Meeting for children in Kinder 2
2nd and 3rd October Kinder 1 children will restart school at 8:30am
Monday 2nd October Children in Kinder 2 restart school at 8:30am
  • The official School uniform can be bought from Yorkie. Children can only wear items that are part of the school uniform.
  • All these events can be found on the Calendar of Events on the School website.