Scholastic Year 2018/9 – Info and Stationery Checklists

Punti għas-sena 2018/2019

Għeżież Ġenituri,

Nixtieq nirringrazzjakom tal-koperazzjoni tagħkom biex ikollna sena skolastika oħra ta’ suċċess.

Jekk jogħġobkom żommu din in-nota f’post prominenti biex tiftakru f’dawn id-dati. Mhix se tintbagħat karta oħra.

 

It-Tlieta 25 ta’ Settembru

Yrs 1, 2 u 3 id-9:00-l-10:00

Yrs 4, 5 u 6 -10:30-11:30

Intom mistiedna tattendu għal laqgħa tal-bidu tas-sena fis-sala ta’ fuq tal-iskola.  Din il-laqgħa se tkun mas-surmast u l-amministrazzjoni tal-iskola.  Il-laqgħa mal-għalliema issir wara li it-tfal ikunu bdew l-iskola.  Dakinhar issiru tafu f’liema klassi se jkunu it-tfal.  Fis-sala hemm post biss għal ġenitur wieħed kull student.  Jekk jogħġobkom, iġġibux tfal magħkom.
L-Erbgħa 26 ta’ Settembru It-tfal tal-Primarja jerġgħu jibdew skola.
Il-Ġimgħa 28 ta’ Settembru fid-9:00am Il-laqgħa tal-ġenituri tal-Kinder 1
Il-Ġimgħa 28 ta’ Settembru fl-10:30am Il-laqgħa tal-ġenituri Kinder 2
1 u t-2 t’Ottubru It-tfal tal-Kinder 1 jibdew skola fit-8:30.
It-Tnejn 1 t’Ottubru It-tfal tal-Kinder 2 jibdew fit-8:30.
  • L-uniformi kompluta tinxtara mingħand il-Yorkie. It-tfal għandhom jilbsu BISS ħwejjeġ li huma parti mill-uniformi.
  • Tistgħu issibu dawn id-dati kollha fuq il-website tal-iskola (Calendar of Events).
  • L-‘istationery lists’ tqassmu mat-tfal. Tistgħu issibu kopja fuq il-Website tal-iskola.

 

Points for 2018/2019

Dear Parents,

I would like to thank you for your cooperation for another successful scholastic year.

Please keep this note in a prominent place so that you don’t miss these important dates.  You will not be receiving any further written reminders.

 

Tuesday 25th September

 Yrs 1, 2 & 3 9:00-10:00

Yrs 4, 5 & 6 10:30-11:30

The parents’ meeting will be held in the Hall upstairs.  During this meeting you will be addressed by the Head of School and the school administration.  You will also be informed about your child’s new class.  The meeting with the class teacher will be held once the children get back to School.   There is only place for one parent per child in the hall.  Kindly do not bring children for the meeting.
Wednesday 26th September Primary Children will restart School at 8:30am
Friday 28th September 9:00am Parents’ Meeting for children in Kinder 1
Friday 28th September 10:30am Parents’ Meeting for children in Kinder 2
1st and 2nd October Kinder 1 children will restart school at 8:30am
Monday 1nd October Children in Kinder 2 restart school at 8:30am
  • The official School uniform can be bought from Yorkie. Children can only wear items that are part of the school uniform.
  • All these events can be found on the Calendar of Events on the School website.
  • Stationery Lists have been distributed. You can find them on the School website.

k1

k2

yr1

Yr 1 maths tool box

Year 1 Number-Line

Year 1 ten frames

yr2

Year 2 Maths Tool Box

Year 2 Tens-Frames

yr3

yr4

yr5

yr6